skupina adenom pilovitá léze
nízké riziko velikost < 10 mm < 10 mm
počet 1-2
histologie tubulární  
dysplázie nízký stupeň bez
vysoké riziko velikost ≥ 10 mm ≥ 10 mm
počet ≥ 3
histologie vilózní složka
dysplázie vysoký stupeň přítomná
chci vědět více chci vědět více

kontrola po snesení léze ≥ 10 mm po částech za 3-6 měsíců

Literatura: Hassan C. Post-polypectomy surveillance. ESGE guideline. Endoscopy 2013;45:842-851.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz