Při počtu polypů ≥ 5 nebo velikosti ≥ 20mm zvažovat kontrolu po 1 roce.
Při počtu polypů ≥ 10 zvažuj adenomovou polypózu.

Literatura: Atkin WS. European guideline for quality assurance in colorectal cancer screening and surveillance. First edition. Colonoscopic surveillance following adenoma removal. Endoscopy 2012;44:SE151-163.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz